GÜVEN DAMGASI BAŞVURU SÜRECİ

GÜVEN DAMGASI BAŞVURUSU YAPILIR Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ uyarınca istekli e-ticaret sitesi www.guvendamgasi.org.tr adresi üzerinden başvuru formunu doldurur ve başvuru belgelerini sisteme yükler. Formu doldurmanın yanı sıra istekli e-ticaret sitesinin ayrıca kendisine uygun güvenlik testini yaptırması ve başvuru ücretini de yatırması gerekmektedir.

BAŞVURU 30 GÜN İÇİNDE DEĞERLENDİRİLİR Güven damgası başvurusunun değerlendirilmesinde hizmet sağlayıcı ya da aracı hizmet sağlayıcının başvuru esnasında sunmuş olduğu ve doğruluğunu taahhüt ettiği bilgi ve belgeler güven damgası alma şartları bakımından ilgili tebliğ uyarınca TOBB tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 30 gün içinde sonuçlandırılarak sonuç başvuru sahibine iletilir.

GÜVEN DAMGASI TAHSİS EDİLİR TOBB başvuru belgelerinin tam olmasını; yazılı beyan, güvenlik testi sonucu, EV SSL, yetki metni ve üyelik sözleşmesinin usulüne uygun imzalanmasını ve ulaştırılmasını, güvenlik testi sonucunun başvurudan en fazla üç ay önce yaptırılmasını ve başvuru ücretinin yatırılmasını ister. Ayrıca kontrol listesindeki hususları ayrı ayrı değerlendirir. Tüm kriterleri sağlayan e-ticaret sitesine güven damgası tahsis edilir ve www.guvendamgasi.org.tr; sitesinde yayınlar.

Leave a reply